S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
       

KONTAKTY

Tomáš PODSTUFKA
Na Návsi 22/12, 620 00 Brno - Holásky
IČO: 61444693
tel: 607 902 468, 545 233 791
zoofauna@volny.cz
Nákupy osobně v Brně - po telefon. časové dohodě!
V pracov. dnech 9,00-16,00 hod.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky (prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky) akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  Tomáš Podstufka, IČO 61444693, DIČ CZ7508043862, Na Návsi 22/12, 62000 Brno a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Ostatní údaje obsažené na www stránkách podstufka.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Tomáš Podstufka (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. Místo plnění

Místem plnění je adresa provozovny prodávajícího.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Pokud kupující objednávku požadovaným způsobem nebude autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách podstufka.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobce zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží se připočítává cena dopravy.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

7. Dopravní podmínky, ceny poštovného, přepravného, způsob platby

Zboží zasíláme Českou poštou na dobírku (jako balík Do ruky - DR nebo balík Na poštu - NP).

V případě, že kupující zvolí jiný způsob dopravy a platby /*viz níže než Českou poštou nebo dobírkou, uvede toto do „Poznámky“ v objednávce.

/* Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Česká pošta Balík DR, NP (do 30 kg) .......... 179,- Kč

(pokud váha objednaného zboží přesáhne 30 kg, bude zboží rozděleno do vícekusové zásilky, tzn. počet balíků do 30 kg x 179.-Kč)

Odběr na burze Přerov (každá 2.neděle v měsíci) .......... 0  Kč

Odběr na burze Kroměříž (každá 3.neděle v měsíci) .......... 0  Kč

Osobní vyzvednutí zboží v Brně .......... 0 Kč

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou (Česká pošta-platba v hotovosti při převzetí) .......... 36 Kč

Platba předem převodem na účet .......... 0 Kč

V hotovosti při os. vyzvednutí .......... 0 Kč

Dodací lhůta je dána způsobem doručení, který si zákazník zvolí:

Osobní odběr v Brně - možný ihned, kterýkoliv pracovní den, ale nutná časová dohoda telefonicky.

Česká pošta - balík DR,NP - dodací lhůta druhý pracovní den po podání zásilky odesílatelem přepravci.

Informace o balíku zasílaném Českou poštou je možné získat prostřednictvím služby České pošty online – Sledování zásilek a nebo na bezplatné telefonní lince České pošty 800 177 889, uvedené informace jsou dostupné po podání zásilky odesílatelem. Změnu dispozic doručení zásilky zaslané BALÍKEM DO RUKY můžete změnit na stránkách České pošty Změna doručení balíku.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Faktura a daňový doklad jsou vždy přiloženy v balíku. Na vyžádání Vám můžeme doklady zaslat elektronicky.

 

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD - Záruční doba, reklamace, poškození zásilky při přepravě, nekompletní obsah zásilky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nebo po rozbalení zásilky vady, musí tyto skutečnosti sdělit telefonicky nebo emailem, písemně pak doporučeně, bez zbytečného odkladu, v den osobního převzetí nebo převzetí zboží od přepravce.

Krmiva jsou dodávána se zárukou stanovenou výrobcem krmiva. Záruční doba je vyznačena na obalu krmiva. K případné reklamaci doporučujeme uschovat původní obal (pytel, sáček, dózu) nebo štítek z původního obalu zboží, na kterém je výrobní šarže, název zboží, hmotnost balení a expirace (trvanlivost).

Ostatní zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců.

Reklamaci lze uplatnit:

  • telefonicky na čísle:  607 902 468  nebo  545 233 791
  • e-mailem: zoofauna@volny.cz
  • písemně nebo osobně na naší adrese: Tomáš Podstufka, Na Návsi 12/22, 62000 Brno - Holásky.

Reklamace osobní, telefonická, e-mailem a písemná musí obsahovat kontaktní údaje zákazníka (jméno, příjmení, poštovní adresu, telefon, e-mail), datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis nebo fotodokumentaci závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamaci začneme řešit neprodleně po obdržení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. K reklamaci je možné použít tiskopis Reklamační protokol, který je součástí těchto Obchodních podmínek.

Poškozená zásilka při přepravě - Reklamace poškození nebo úbytku obsahu

 

Zásilku si při převzetí od dopravce zkontrolujte. Pokud je obal zásilky poškozený, buď zásilku vůbec nepřebírejte z důvodu poškození obalu nebo proveďte zápis o poškození a jeho rozsahu do dokladů předávajícího (Česká pošta). Tento písemný zápis je nutný k reklamaci u přepravce (Viz Obchodní podmínky ČP). Při poškození zásilky, poškození zboží nebo úbytku obsahu zásilky je nutno postupovat podle přepravních a reklamačních podmínek přepravce:

Česká pošta - Balík Do ruky - Reklamaci uplatňuje příjemce zásilky při převzetí zásilky nebo do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek, postupuje se podle čl. 60 a 61  Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. Ostatní služby.

(Text článku 60 a 61 Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p. Ostatní služby: "Čl. 60 Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik (Česká pošta, s.p.) projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 23 (vícekusová zásilka) musí reklamující osoba přeložit všechny kusy zásilky.

Čl. 61 Při reklamaci nebo uplatnění nároku na náhradu škody se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek.")

Po převzetí od dopravce zásilku ihned otevřete a zkontrolujte obsah zásilky. Pokud je obsah zásilky nekompletní nebo poškozený, okamžitě nás kontaktujte, abychom se domluvili na dalším postupu. Se zbožím dále nemanipulujte do vyřešení reklamace. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného obalu a poškozeného zboží, která bude sloužit jako podklad pro reklamaci a její řešení.

Nekompletní obsah zásilky

Pokud je při převzetí obal zásilky v pořádku, ale zjistíte nekompletnost zásilky, poškození zboží nebo je v zásilce zboží, které jste si neobjednali, okamžitě nás kontaktujte po převzetí zásilky od přepravní služby. Se zbožím dále nemanipulujte do vyřešení reklamace.

I když nebyl obal zásilky porušen, může se jednat o poškození nebo úbytek obsahu zásilky při přepravě. Při poškození zásilky, poškození zboží nebo úbytku obsahu zásilky je nutno postupovat podle přepravních a reklamačních podmínek přepravce (viz předchozí odstavec). Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného obalu a poškozeného zboží, která bude sloužit jako podklad pro reklamaci a její řešení. Objednané zboží velmi pečlivě balíme a všechny zásilky před odesláním kontrolujeme a vážíme. Prověříme zpětně obsah zásilky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu.

 

9. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující (dále zákazník) zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího zoofauna@volny.cz nebo doporučeně na adresu provozovny prodávajícího (Tomáš Podstufka, Na Návsi 22/12, 62000 Brno).

V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli (firmě Podstufka) náklady spojené s dodáním zboží k zákazníkovi (náklady na doručení a platbu - přepravní náklady, poštovné, platebné).

Právo vrácení zboží je platné za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.

Přepravní náklady při vrácení zboží hradí zákazník. Platba bude zákazníkovi vrácena do sedmi (7) dnů, po převzetí a kontrole, že je zboží nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.

Vrácené zboží nelze posílat na dobírku, takto vrácené zboží nebude přijato.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

Pro odstoupení od smlouvy je možné použít tiskopis Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto Obchodních podmínek.

 

10. Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869 internetová adresa: https://www.coi.cz.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

Platné od 1.2.2016

Tomáš Podstufka

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel e-shopu a stránek podstufka.cz Tomáš Podstufka neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje na webových stránkách podstufka.cz za účelem objednávání a odesílání objednaného zboží, případně k upřesnění nejasností v objednávce a nebudou za žádných okolností předány, ani prodány třetí straně.

Firma Podstufka si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti, počet uživatelů, atd..

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací serveru (např. IP adresa uživatelova počítače). Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů  https://www.uoou.cz/

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana osobních údajů GDPR.

V Brně 20.5.2018

 

 

 

NzllNT